Kalibrace - měření přesnosti

Naše zkušebna zajišťuje kalibraci měřicích transformátorů proudu. Rozsah ověřovaných transformátorů je od převodu 1 A do 3 000 A primárního proudu pro jmenovitý sekundární proud 5 A a 1 A, případně i jiný.

Služba zahrnuje:

  • porovnání s etalonovými měřicími transformátory diferenciální metodou zařízením Tettex 2767 (Tettex 2767 je automatický měřicí můstek, který pracuje na principu diferenciální metody).
  • vyhodnocování a zaznamenávání výsledků výpočetní technikou s vyloučením chyby obsluhujícího personálu
  • vystavení Kalibračního listu

Ceny za uvedené služby jsou uvedeny v platném ceníku.

MT–měřicí transformátory, spol. s r.o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna

(jedná se o průmyslovou zónu
za brněnskou městskou částí
Slatina, nikoliv obec Podolí)

E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049

© 2022 MT–měřicí transformátory Viktorin Computers