Historie a současnost MT

Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí naší produkce jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 3000 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních norem IEC i dalších zahraničních norem. Jsou samozřejmě schváleny Českým metrologickým institutem jako měřidla.

Společnost MT - mĕřicí transformátory, spol. s r. o., byla založena v první polovině roku 1992. Během prvního období existence společnosti byla vlastními silami vyvinuta řada přístrojových transformátorů proudu nízkého napětí s typovým označením CLA, následně pak typ CLB. Celá typová řada byla po sérii náročných zkoušek následně schválena Českým metrologickým institutem. O zahájení sériové výroby však lze hovořit až od jarních měsíců roku 1993, přičemž nárůst výroby měl zpočátku velice strmý průběh. V roce 1993 bylo naší firmou celkem vyrobeno cca 11 tisíc přístrojů, v následujícím roce 1994 to již bylo cca 17 tisíc kusů, v roce 1995 20 tisíc kusů, v roce 1996 cca 22 tisíc kusů a odbyt transformátorů má i nadále vzestupnou tendenci. V dalších letech se naše společnost stala dominantním výrobcem nízkonapěťových měřicích transformátorů proudu na českém trhu.

Mezi naše největší odběratele patří firmy jako např. ABB, Siemens, OEZ Letohrad, DCK Holoubkov, velkoobchody Sonepar, Schrack Technik, Elfetex, Elkov, K&V Elektro atd. Na Slovensko jsou transformátory dodávány především prostřednictvím firem amper PEHA a ROTEX ELEKTRO, které zajišťují jejich distribuci ke konečnému uživateli. Nemalá část produkce míří do dalších evropských zemí.

Základní řadu představují transformátory s primárním proudem v rozsahu 1 - 3000 A. Transformátory jsou jednojádrového provedení s toroidními magnetickými obvody z orientovaného ferromagnetického materiálu. Hlavní izolace je tvořena plastovými výlisky z kvalitní teplotně vysoce odolné plastické hmoty naplněné drceným sklem. Pro menší primární proudy až do 250 A je provedení transformátorů závitové, tzn. s připojovacími praporci na primární straně, pro vyšší proudy je to provedení násuvné. Transformátory jsou vyráběny ve všech používaných třídách přesnosti, tzn. pro měření 0.1, 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S a pro jištění 5P, 10P. V katalogu transformátorů CLA a CLB je uvedeno velké množství standardních provedení, ale samozřejmě lze vyrobit i měniče podle jiných speciálních požadavků zákazníka. Je možné dodat transformátory s atypickým primárním či sekundárním proudem, s rozšířeným měřicím rozsahem až do 200 %, jinou třídou přesnosti atd. V celém rozsahu primárních proudů 1 - 3000 A můžeme nabídnout dnes nejžádanější provedení, tzn. třídu přesnosti 0,5S se jmenovitým výkonem 5 či 10 VA.

Velká pozornost je věnována kvalitě vyráběných transformátorů. Každý vyrobený kus prochází předepsanými kusovými zkouškami na nejmodernějších testovacích zařízeních TETTEX a OMICRON.

Představitelé a vedení společnosti

O společnosti
O společnosti

MT–měřicí transformátory, spol. s r.o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna

(jedná se o průmyslovou zónu za brněnskou městskou částí Slatina, nikoliv obec Podolí)

E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049

IČ: 46905642
DIČ: CZ46905642

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 6159.

Bankovní spojení Raiffeisenbank
č.ú. 6938191001/5500

© 2024 MT–měřicí transformátory Viktorin Computers